en | es | de | gl
Sobre PaGeS
|
Recursos textuais
|
Publicacións
| |

Equipo


Dirección: Irene Doval Reixa, USC

Membros
Roswitha Althoff, EOI Vigo
Aarón González
Tomás Jiménez Juliá, USC
Elsa Liste Lamas, ZHAW, Zürich
Barbara Lübke, USC
Maria Teresa Sánchez Nieto, Univ. Valladolid
Mar Soliño Pazó, Univ. Salamanca
Irene Szumlakowski, Univ. Complutense, Madrid

Equipo informático
Milagros Fernández Gavilanes, Defense University Center attached to Univ. Vigo
Santiago Fernández Lanza

Antigos membros
Florian Hülsmann, Univ. Aachen
Goretti Faya Ornia, Univ. Valladolid
Medea Müller
Ciprian-Virgil Gerstenberger, Univ. Tromsø

Contacto


 

Enderezo

    Corpus PaGeS (I. Doval)
    Departmento de Filoloxía Inglesa e Alemá
    Facultade de Filoloxía, Universidade de Santiago de Compostela
    Avda. Castelao s/n
    E-15782 Santiago de Compostela (Spain)

Correo-e

     corpus.pages@usc.es
     corpuspages@gmail.com

Teléfono

     (+34) 881811849 / 859 / 871

Fax

     (+34)881811818

Agradecemento

Este proxecto foi financiado dende 2013 ata 2016 polo proxecto de investigación “Relaciones espaciales español/alemán. Creación de un corpus y análisis contrastivo” (FFI2013-42571-P, IP: Irene Doval e Tomás Jiménez) e dende 2017 polo proxecto  “PaGeS 2.0 Optimización de un recurso multifuncional”  (FFI2017-85938-R, IP: Irene Doval) da Axencia Estatal de Investigación do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Recibiu tamén financiación da Consellería de Economía e Competitividade da Xunta de Galica a través do Grupo de Investigación LitLinAl (2014-PG077, 2017-PG023). O noso agradecemento polo seu apoyo.

Asimesmo gustaríanos agradecer aos propietarios do copyright que nos deron o seu permiso para empregar textos incluidos no corpus.

                                                              
PaGeS Vers. 2.0
Derradeira actualización : 20.05.2020
ISSN 2605-5228 ©SpatiAlEs
Creative Commons Licencia Creative Commons
Universidade de Santiago de Compostela
Este proxecto está financiado pola Axencia Estatal de Investigación do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades (FFI2017-85938-R) e pola Consellería de Economía e Competitividade da Xunta de Galicia (2017-PG023).