en | de | es | gl
Sobre PaGeS
|
Recursos textuais
|
Publicacións
| |

Equipo


Dirección: Irene Doval Reixa, USC

Coordinadora xeral
Maria Teresa Sánchez Nieto, Univ. Valladolid

Membros
Irene Szumlakowski, Univ. Complutense, Madrid (Coordinadora)
Roswitha Althoff, EOI Vigo
Elsa Liste Lamas, ZHAW, Zürich
Andrea Springer, Univ. Valladolid

Equipo informático
Milagros Fernández Gavilanes, Defense University Center, Univ. Vigo, (Coordinadora)
Erea Fabeiro Rey, Univ. de Santiago, Becaria FPI
Michael Lang

Colaboradores:
Markus Quirce Monsalve, Univ. de Valladolid
Laura Recuenco Pelaez, Univ. de Santiago de Compostela

Antigos membros
Santiago Fernández Lanza
Ciprian-Virgil Gerstenberger, Univ. Tromsø
Aarón González
Tomás Jiménez Juliá, USC
Barbara Lübke, USC
Mar Soliño Pazó, Univ. Salamanca

Estudantes en prácticas:
Katharina Kaspar (2021, Fachhochschule Köln), Michaela Kleiser (2021, U. Heidelberg), Friederike Hermann (2022, U. Salamanca), Nuria Cabrera Rodríguez (2023, U. Salamanca).

Contacto


 

Enderezo

    Corpus PaGeS (I. Doval)
    Departmento de Filoloxía Inglesa e Alemá
    Facultade de Filoloxía, Universidade de Santiago de Compostela
    Avda. Castelao s/n
    E-15782 Santiago de Compostela (Spain)

Correo-e

     corpus.pages@usc.es
     corpuspages@gmail.com

Teléfono

     (+34) 881811849 / 859 / 871

Fax

     (+34)881811818

Agradecemento

Este proxecto foi financiado de 2017 a 2021 polo proxecto PaGeS 2.0 Optimización dun recurso multifuncional (FFI2017-85938-R) e dende 2022 polo proxecto PaCorES: Corpus paralelos online do español. Unha ferramenta multifuncional para a traducción, o aprendizaxe de linguas e a investigación lingüística (PID2021-125313OB-I00, IP: Irene Doval) da Axencia Estatal de Investigación do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Dende 2023 colabora tamén a Xunta de Galicia (2023-PG057-1, GI-1954) na financiación do proyecto. O noso agradecemento polo seu apoio.

Asimesmo, gustaríanos agradecer aos propietarios do copyright que nos deron o seu permiso para empregar textos incluidos no corpus.

                                                    
PaGeS Vers. 2.1
Derradeira actualización : 04.12.2023
ISLRN 300-741-224-666-2
ISSN 2605-5228 ©PaCorES
Creative Commons Licencia Creative Commons
Universidade de Santiago de Compostela
Este proxecto está financiado pola Axencia Estatal de Investigación do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades (PID2021-125313OB-I00).