en | de | es | gl
Sobre PaGeS
|
Recursos textuais
|
Publicacións
|
Equipo
|
Contacto
ES ⇄ DE         Europarl v7  Ted
Resultados: 0        Páxinas: 0        Páxina actual: 0

                                                    
PaGeS Vers. 2.1
Derradeira actualización : 04.12.2023
ISLRN 300-741-224-666-2
ISSN 2605-5228 ©PaCorES
Creative Commons Licencia Creative Commons
Universidade de Santiago de Compostela
Este proxecto está financiado pola Axencia Estatal de Investigación do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades (PID2021-125313OB-I00).