en | es | de | gl
Sobre PaGeS
|
Listaxe de obras
|
Equipo
|
Contacto

Axuda


Dependendo do que se estea a buscar e da precisión que precise na formulación do término de búsqueda, PaGeS permite dúas opcións: a busca estándar e a busca formal.

BUSCA STANDARD

Aquí pode buscar unha ou varias palabras ou a frase exacta. Por defecto aplicarase a lematización á sua busca.

Introduza o seu termo de busca entre comiñas "" para buscar a forma exacta da palabra ou frase.

Nas consultas multipalabra, todas as palabras que non son verbos, adxectivos, sustantivos nin adverbios ignoranse.

A busca estándar admite comodíns para caracteres individuais (?) ou caracteres múltiples (*). Estes comodíns somentes se poden aplicar á busca de termos simples, pero non a frases ou buscas multipalabra. Para a busca con comodíns debe introducir o seu termo de busca precedido por [SS] (Solr Search).

                      Exemplos

   Termo de busca    Resultado
   Buch   Bücher, Buches, Buch
  relataría   relataría, relatar, relataba, ha sido relatado…
  "Buch"   Buch
  "relataría"   relataría
  gutes Buch   gutes Buch, gute und interesante Bücher…
  "gutes Buch"   gutes Buch
  concilió el sueño   conciliar un profundo sueño, concilió el sueño…
  "concilió el sueño"   concilió el sueño
  [SS]er*gen   erschlagen, ertragen, erzogen…
  [SS]er??gen   erzogen, erlegen, ergen…

En canto á ordenación dos resultados, móstranse en primeiro lugar as ocurrencias nos textos orixinais na columna da esquerda, despois móstranse na columna dereita as ocurrencias nas traducións.

Despois de cada ocurrencia, aparece entre corchetes o ID da obra, a parte da obra (en números romanos) e o número ou título de capítulo á que pertenence.

Ao facer clic no ID da obra, obtense unha páxina onde se pode expandir o contexto e consultar os detalles da información bibliográfica.

Nos textos atópanse as seguintes abreviaturas:

    [n_t_s] no texto de tradución significa que non se traduciu unha secuencia orixinal.

    [a_s_t] no texto orixinal significa que o tradutor engadiu unha secuencia.

    [...] indica que se omitiu algún texto (no original ou na tradución).

BUSCA AVANZADA

Pode refinar a súa busca empregando diferentes filtros. Así pode limitar a súa busca aos textos orixinais, ás traduccións ou ás traduccións dunha terceira lingua. Pode incluir ou excluir da súa busca o Europarl. Tamén pode restrinxir a súa busca polo xénero ou un período temporal. Se desexa buscar unha expresión cunha correspondencia específica noutra lingua, simplemente ten que engadir ambolos termos no campo correspondente.

BUSCA FORMAL

Coa opción de busca formal pode empregar de xeito completo a sintaxe de consulta da herramienta de consulta subyacente Solr. Versión 5.0.0.

O termo de busca debe inserirse precedido por [SS].

A expresión de busca construese palabra por palabra, e para cada palabra é posible especificar varios parámetros. Ademais, pode combinar a busca de secuencias coa busca de categorías (por ex. o etiquetado de clases de palabras).

Para obter máis información sobre a sintaxe de consulta de Solr, faga clic aquí.

                                                              
PaGeS Vers. 2.0
Derradeira actualización : 26.04.2019
ISSN 2605-5228 ©SpatiAlEs
Creative Commons Licencia Creative Commons
Universidade de Santiago de Compostela
Este proxecto está financiado pola Axencia Estatal de Investigación do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades (FFI2017-85938-R) e pola Consellería de Economía e Competitividade da Xunta de Galicia (2017-PG023).