en | es | de | gl
Sobre PaGeS
|
Recursos textuais
|
Publicacións
| |

Equipo


Dirección: Irene Doval Reixa, USC

Coordinadora de proyecto
Maria Teresa Sánchez Nieto, Univ. Valladolid

Membros
Roswitha Althoff, EOI Vigo
Aarón González
Elsa Liste Lamas, ZHAW, Zürich
Irene Szumlakowski, Univ. Complutense, Madrid

Equipo informático
Milagros Fernández Gavilanes, Defense University Center attached to Univ. Vigo
Santiago Fernández Lanza

Antigos membros
Florian Hülsmann, Univ. Aachen
Goretti Faya Ornia, Univ. Valladolid
Ciprian-Virgil Gerstenberger, Univ. Tromsø
Barbara Lübke, USC
Mar Soliño Pazó, Univ. Salamanca
Tomás Jiménez Juliá, USC

Contacto


 

Enderezo

    Corpus PaGeS (I. Doval)
    Departmento de Filoloxía Inglesa e Alemá
    Facultade de Filoloxía, Universidade de Santiago de Compostela
    Avda. Castelao s/n
    E-15782 Santiago de Compostela (Spain)

Correo-e

     corpus.pages@usc.es
     corpuspages@gmail.com

Teléfono

     (+34) 881811849 / 859 / 871

Fax

     (+34)881811818

Agradecemento

Este proxecto foi financiado de 2017 a 2021 polo proxecto "PaGeS 2.0 Optimización dun recurso multifuncional" (FFI2017-85938-R, IP: Irene Doval) e dende 2022 polo proxecto  “PaCorES: Corpus paralelos online do español. Unha ferramenta multifuncional para a tradución, o aprendizaxe de linguas e a investigación lingüística”  (PID2021-125313OB-I00, IP: Irene Doval) da Axencia Estatal de Investigación do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Recibiu tamén financiación da Consellería de Economía e Competitividade da Xunta de Galica a través do Grupo de Investigación LitLinAl (2014-PG077, 2017-PG023). O noso agradecemento polo seu apoyo.

Asimesmo gustaríanos agradecer aos propietarios do copyright que nos deron o seu permiso para empregar textos incluidos no corpus.

PaGeS Vers. 2.0
Actualización : 22.11.2022
ISLRN 300-741-224-666-2 ISSN
2605-5228 ©PaCorES
Creative Commons Licencia Creative Commons
Universidade de Santiago de Compostela
Este proxecto está financiado pola Axencia Estatal de Investigación do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades (PID2021-125313OB-I00).